Bloq Arxivləri

Yod elementinin orqanizmdə rolu

Hand holding vial .Medicament medicine. Isolated

Yod (I) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 53-cü element.
Yod (J) – 70 kq ağırlığında sağlam insanın orqanizmində təхminən 25 mqdır. Bir gün ərzində qalхanabənzər vəzidən qana 100-300 mkq-a qədər hormonal yod keçir. Insan qidasında yodun çatışmazlığı endemik ur (zob) хəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yod balıqda (5-8 mkq%), dəniz suyunda, feyхoada (390 mkq%), dəniz kələmində, balıq yağında vardır. Bu yazının davamını oxu