Bloq Arxivləri

Son model pərdə modelləri və rəngləri

perde

Pərdə sahib olduğumuz mühiti ikiyə bölmək kimi də qiymətləndirilə bilər. İki otaq arasında əlaqə vasitəsi kimi pəncərə qoyulursa, bu otaqları bir-birindən ayırmaq üçün pərdədən istifadə olunur. Digər otaqda nələr olduğunu görmək üçün mütləq pərdəni aralamaq və baxmaq lazımdır…

Yəqin ki, bu deyimi də eşitməmiş olmazsınız: “Ortadan pərdəni götürmək lazım deyil”. Deməli, pərdə həm də insanlar arasında saxlanılan bir hörmət, ehtiram ölçüsü kimi də dəyərləndirilir.

Teatr tamaşalarında da pərdə olur. Səhnələri bir-birindən fərqləndirmək üçün və s.

Bu yazının davamını oxu