Bloq Arxivləri

Yağışın nağılı

Yağış yağır… rəqs eləyir damcıları torpaq üstə
Bulud sanki gözlərindən yaş axıdır gilə-gilə
Qarışıbdır fikirlərim göy üzünün havası tək.
Pəncərdən uzaqlara dikilibdir baxışlarım…
İstədim ki bulud olub qalxam göyün havasına
Yağam göydən damcı-damcı ürəyimin yarasına.
Sonra birdən göy gurladı, çaxdı şimşək ildırım tək
Şaqqıdadı buludlar da, qəzəbindən lərzə gəldi göyün üzü.
İriləşdi yağışın da damcıları dəldi, deşdi bu torpağın ürəyini…  Bu yazının davamını oxu