Bloq Arxivləri

Düşünsək taparıq

image

1. Atamın 31 yaşı olanda mənim 8 yaşım var idi. İndi atam məndən 2 dəfə böyükdürsə, mənim neçə yaşım var?

2. Dolu qabla brlikdə balın çəkisi 10 kq-dır. Balın 1/4-ni götürdükdən sonra qalan bal qabla birlikdə 8 kq oldu. Əvvəlcə qabda neçə kq bal var idi?  Bu yazının davamını oxu

İbtidai siniflər üçün məntiq

image

1. Həcmi 10 l olan bidon su ilə doludur. Bu bidonu boş 7 litrlik və 3 litrlik vedrələrdən istifadə edərək iki bərabər hissəyə necə bölmək olar?

2. Tülkü balalarının arasındakı məsafə 100 addımdır. Hər tülkü balası qarşı-qarşıya 35 addım gələrsə, onlar arasındakı məsafə nə qədər olar?  Bu yazının davamını oxu