Bloq Arxivləri

Namaz və onun qaydaları ( 5-ci hissə)

Günaydın, əzizlərim. Dördüncü hissənin sonunda sizə təyəmmüm haqda yazacağımı söz vermişdim.

Təyəmmümdə vacib olan işlər

Təyəmmümdə dörd şey vacibdir:

1– Niyyət;

2– İki əlin içini təyəmmümün səhih olduğu şeyə, yəni torpağa vurmaq;

3– İki əli birlikdə alnın hər yerinə və onun iki tərəfinə: tüklər bitən yerdən qaşlara qədər və burunun üst tərəfinə çəkmək.  Bu yazının davamını oxu