Bloq Arxivləri

Novruzun ilk çərşənbəsi – Su çərşənbəsi

image

Hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar, el şənlikləri olmuşdur. Onlardan bəziləri xalqa yad müəyyən bir ideologiya ilə bağlı olduğundan zaman keçdikcə unudulmuş, yaddaşlardan silinmişdir. Yalnız o bayramlar əsrlərin sınağından keçir ki, onların əsasında humanist milli və bəşəri ideyalar durur. Azərbaycan xalqının uzaq qədimlərdən bu günədək sevə-sevə qeyd etdiyi belə bayramlardan biri də Novruz bayramıdır. Kökü hələ “Kitabi- Dədə Qorqud” erasına gedib çıxan Novruza tarixən qadağalar qoyulsa da, o, bu gün də öz adət-ənənələri bir sıra türkdilli xalq və dövlətlərdə təntənə ilə qeyd edilir. Bunlara Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, İnqusetiya, Qaraçay, Kabardi-Balkar, Dağıstan, Çeçenistan, Tuva Altay və s. aiddir.  Bu yazının davamını oxu