Bloq Arxivləri

Sevgililər bayram günün qeyd etməsinlər, günlərini bayram etsinlər…

image
Əvvəlcədən bunu qeyd edim ki, yazının bu günə təsadüf etməsi bu bayramı dəstəkləyib qeyd etməyə çağırış deyil…
…Sevgi İlahi nemətdir, Allahın xoşuna gələn hissdir. O, bütövlükdə insanı dəyişir, onu fədakar edir. Sevgidən şəfqət doğur. Hər kəs sevdiyinə şəfqət göstərər, ona qarşı mərhəmətli olar, onun nöqsan və qəbahətlərini görməməyə çalışar. Ürəyində sevgi olan insan sevdiyi uğrunda hər şeyə hazır olar – lazım gələrsə ac da, susuz da qalar, hər cür əziyyət də çəkər – təki sevdiyinə bir xətər toxunmasın, təki o məmnun olsun. Bu yazının davamını oxu