Bloq Arxivləri

Eşqin gözü kor olar bəzən…

image

Aşiq olanların dilinin əzbəridir bu: “Eşq fədakarlıq deməkdir”. Nə qədər çox sevəriksə, bir o qədər də sevilərik. Nə qədər çox dəyər verəriksə, bir o qədər də qarşılıq görmüş olarıq. Belədirmi? Həqiqətənmi aşiq olmaq bütün istəklərindən, xəyallarından, uğurlarından, hətta bəzən özündən belə keçmək deməkdir? Deyək ki, keçdik, yaxşı bəs eşq uğruna atdığımız bu addımda xoşbəxtliyə hər zaman nail olmaq olurmu? Əlbəttə ki, yox! Nail olmaq olsaydı həyatından narazı olanların sayı barmaqla göstəriləcək sayda olmazdımı?!  Bu yazının davamını oxu

Sevgi nədir

image

İstək

Elm sübut edir ki, insanda orta hesabla mindən çox duyğu hissi vardır. Bu qədər duyğu hissləri arasında istək, sevgi və şəfqət əsas yer tutur. Bu hisslər Allahın insan qəlbinə qoyduğu əvəzsiz bir nemətdir. Bir əxlaq alimi bu barədə belə deyirdi: “Əgər Allah istədiklərinizi verməz olsaydı, sizə heç istəmək hissini də verməzdi.”
İstək və sevgi həm anadangəlmə, həm də sonradan qazanılan olur. Məsələn, valideyndəki övlad hissi anadangəlmə sevgiyə misal ola bilər. Diqqət yetirsək, şüursuz canlılarda da istək, sevgi, şəfqət hissinin olduğunu görərik. Bir bitkinin özünün həyatını davam etdirməsi, yaşaması, boy atması üçün torpaqdan, havadan müəyyən şeylər istəyir. Bu yazının davamını oxu

Onun sevgisini qazanmaq istəyirsinizmi?

image

Sevgi elə gözəl hissdir ki, ömrün hansı çağında olsa da insan ona hər zaman ehtiyac duyar. İstər kişi olsun, istər qadın, hər iki cinsin nümayəndəsi qarşı tərəfdən hər zaman sevilmək umar. Hər fərdin də öz sevgi aləmi olar…Sevgi özü ümumi anlam olsa da, fərqli dünyaların fərqli baxışları ilə təzahür edər. Cinslər arasında da sevginin öz gizli sirrləri var. Sevgi yaşanmayacaq qədər gözəl, dərk edilməyəcək qədər sadə, doyulmayacaq qədər gözəl duyğudur…

Bu yazının davamını oxu