Bloq Arxivləri

Birgə düşünək, birgə tapaq

image

1. 8 gözətçi yanacaq anbarını qoruyurdu və anbarın hər divarının yanında 2 gözətçi dayanmışdı. Göstəriş gəldi ki, mühafizəni gücləndirmək lazımdır. Hər divarın yanında 3 gözətçi dayanmalıdır. Lakin əlavə olaraq yeni gözətçilər gəlmədilər. 8 gözətçini necə yerləşdirmək lazımdır ki, dörd divardan hər birinin yanında 3 gözətçi dayansın?  Bu yazının davamını oxu

Məntiq və riyazi əyləncə tapşırıqları

image

1. Aşağıdakı yazılışlarda bəzi ədədlər arasında “+”, “-“, “x”, “:” işarələrini elə qoy ki, doğru cavab alınsln.

a) 5555=16;                  b) 33333=7

2. 6 dənə 9 rəqəmindən əməl işarələrindən və mötərizədən istifadə etməklə elə ifadə qur ki, onun qiyməti 20-yə bərabər olsun. Bu yazının davamını oxu