Bloq Arxivləri

Qabusnamə (3-cü fəsil)

image

Üçüncü fəsil
NE’MƏT SAHİBLƏRİNƏ MİNNƏTDARLIQ HAQQINDA

Ey oğul, bil ki, ne’mət sahibinə minnətdarlıq lazımdır, bu hamıya vacibdir, özü də onun layiq olduğu qədər deyil, buyurulan qədər, çünki əgər hamı bütün ömru boyu yalnız şükürlə məşğul olsa, yenə onun layiq olduğunun mində birini yerinə yetirə bilməz. Əgər Allah-taala hər verdiyi ne’mət qarşısında azca belə şükür istəsə, bu olduqca çox olar, ona görə islam dinində taət beşdir, bunların ikisi yalnız varlılara, üçü isə hamıya aiddir. Bunlardan biri (haqqı) dildə iqrar edib ürəkdə təsdiq etmək, o biri beş dəfə namaz qılmaq, üçüncüsü isə otuzgünlük oruc tutmaqdır.  Bu yazının davamını oxu