Bloq Arxivləri

Günah axtarmaqdan keçib

Bəşəriyyət yarandığı gündən bu günədək həyat təzadlı fikirlər, fərqli yanaşmalar, dünyaya baxış prinsipləri baxımından ayrılıqlara bölünüb. İnsanlar bir-birlərindən xarici görünüşlərinə görə fərqləndikləri kimi daxili aləm baxımından da fərqlilik nümayiş etdirirlər. Təbii ki, bu həyatın bizim təxəyyülümüzdən uzaq bir qanunudur. Çünki indiyə qədər insanların nədən oxşar yox, fərqli yarandığı haqqında dəqiq fikir yürüdən olmamışdır. Nəinki oxşar və fərqli, hətta insanın yaradılışı haqqında belə dəqiq söz deyən yoxdur. Dinimizə görə ilk insan bəşəriyyətin atası hesab olunan Adəm peyğəmbərdir. Allah onu yaratdıqdan sonra Həvvanı yaradıb. Lakin elm, fəlsəfə inkişaf etdikcə bu fikrə qarşı təzadlar, həmçinin bu iddianı inkar edə biləcək qədər elmi əsaslar irəli sürüldü. Beləliklə, insanın yaradılışı haqqında olan bu iddiaya qarşı fikir ayrılıqları yarandı.  Bu yazının davamını oxu

Olduğun kimi görünməkmi, yoxsa göründüyün kimi olmaqmı

image

Hz. Mövlana nə gözəl söyləmişdir: “Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol”. Qısaca olaraq, insanlara daxili və xaricinin bir olmasını arzulamışdır.
Olduğumuz kimi görünməmiz üçün, ilk əvvə,l kim olduğumuzu bilməyimiz lazımdır. “Yaxşı bir insanam” deyib, müştəbehlikdənsə, şəxsiyyətimizi mühakimə edərək, əskiklərimizi tamamlamağımız daha doğru olardı. Saxta məndənsə, gerçək mənimizə yol açmaq üçün səy etməliyik. Əsl insan olmaq budur! Bu yazının davamını oxu