Bloq Arxivləri

Mıxın mismar olması

image

Bir dəmirçinin çox gözəl arvadı olduğunu eşidən şah, bəhanə ilə dəmirçini öldürüb arvadını almaq istəyir. Bu məqsədlə onu yanına çağırıb səhərə qədər qırx min ədəd mıx hazırlamağı əmr edir. Və bu işi yerinə yetirmıdiyi təqdirdə onu öldürəcəyini söyləyir.  Bu yazının davamını oxu