Bloq Arxivləri

Məşhurların həyatından maraqlı faktlar

1417598253_141

 

Teymurləng

1336-1405-ci illərdə yaşamış Teymurləng Türk Monqol soyundan gəlməsinə baxmayaraq bütün Asiyanı zəbt edəcək qədər gücə sahib olmuş bir hökmdardır. Tarixdə məşhur Ankara döyüşü olaraq qalmış döyüşdə İldırım Bəyaziti əsir alaraq Osmanlı İmperiyasını sarsıtmışdır.
Teymurləngin ləqəbinin “topal” olduğunu bilirik. Döyüşlər zamanı ayağından və əlindən aldığı yaralar ilə birqollu və topal qalmasına baxmayaraq, ölkələr fəth edərək dünyada silinməz bir iz qoymuşdur. Demək ki, uğur əngəl tanımır.  Bu yazının davamını oxu

Məşhurların həyatı haqqında maraqlı faktlar

1417403283_141

 
Öz elmi kəşf və ixtiraları ilə elə məşhur olan dahi şəxsiyyətlər vardır ki, onların dahilik zirvəsinə yüksəlişi heç də hamar olmamışdır. Onlar müvəffəqiyyətə öz ağıl və bacarıqları, səbirli və təmkinli olmaları sayəsində nail olsalar da, bu məşhurluğun bizə məlum olmayan maraqlı tərəfləri də vardır. Onlardan bir neçəsi ilə tanış olaq. Bu yazının davamını oxu