Bloq Arxivləri

Düşünsək taparıq

image

1. Atamın 31 yaşı olanda mənim 8 yaşım var idi. İndi atam məndən 2 dəfə böyükdürsə, mənim neçə yaşım var?

2. Dolu qabla brlikdə balın çəkisi 10 kq-dır. Balın 1/4-ni götürdükdən sonra qalan bal qabla birlikdə 8 kq oldu. Əvvəlcə qabda neçə kq bal var idi?  Bu yazının davamını oxu

Uşaqlar üçün əyləncəli riyaziyyat

image

1. Səkkiz dənə “8” rəqəmidən elə ifadə qur ki, onun qiyməti 1000-ə bərabər olsun.

2. Bir satıcı 10 manata papaq satır. Bir alıcı yaxınlaşır, papağı başına qoyur və ölçülərinin uyğun gəldiyini görüb papağı almaq istəyir. Ancaq alıcı onda yalnız 25 manatlıq pul əskinazının olduğunu bildirir. Satıcı alıcıdan bu 25 manatlığı alır və yanındakı oğlana verərək qonşu dükanda xırdalamağa göndərir. Oğlan qonşu dükanda pulu   Bu yazının davamını oxu

Məntiq və riyazi əyləncə

image

1. 7 ədəddən ibarət sırada istənilən qonşu üç ədədin cəmi 15-ə bərabərdir.  Sırada 1-ci ədəd 7-dir. Axırıncı ədədi tap.

2. Həcmi 18 litr olan çəllək su ilə doludur. Bu çəlləkdən iki ədəd 7 litrlik vedrənin və 1 ədəd 4 litrlik qazanın köməyi ilə 6 litr suyu necə tökmək olar? Bu yazının davamını oxu