Bloq Arxivləri

Tapdaq altda qalan yurdum…

1368162991_lacaaTarixi keçmişi çox qədimlərə dayanan Laçın rayonu bu gün mənfur qonşularımız və qatı düşmənimiz tərəfindən talan olub.  Laçın rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd rayonları, cənubdan Qubadlı, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir. Ərazisi əsasən dağlıq relyefdən ibarətdir. Laçın rayonu ən yüksək dağ rayonlarından biridir. Ən hündür nöqtəsi dəniz səviyyəsindən 3594 m yüksəklikdə yerləşən Qızılboğaz dağıdır. Ərazidə narzan tipli bulaqlar, çoxlu miqdarda müxtəlif tikinti materialları, yataqları vardır…Bu cür məlumatları çox yazmaq olar, lakin bu gün bizi düşündürən başqa bir mövzudur. Bu gün Laçın düşmən tapdağında inildəyir, yaralı aslan kimi nərə çəkir…lakin nə hayına hay verən, nə də imdadına çatan var. Laçının işğalı erməni silahlı qüvvələri üçün bayrama çevrildi. Laçın rayonu erməni birləşmiş qüvvələri üçün strateji əhəmiyyətli bir rayon idi. Bu arzularına çatdılar, 18 may 1992-ci ildə Laçını ələ keçirib talan etdilər…

Bu yazının davamını oxu

Laçına aparan yol

1368820103_lacin

Laçın bölgəsi bütövlükdə Qarabağ, Qərbi Azərbaycanla birlikdə tarixin müxtəlif dövrlərində, müxtəlif Azərbaycan dövlətlərinin tərkibində olub.

Qızılbaşlar dövləti süquta uğradıqdan sonra Laçın Qarabağ xanlığının tərkib hissəsi olub. Lakin xanlıqdan əvvəl Zəngəzur adlanan çox böyük sahəli sultanlığın, sancağın, mahalın olduğu ayrı-ayrı dövrlərdə də Qarabağın tərkibində olub.
Keçmiş Zəngəzur ərazisi 7900 km2 olub. Murtuzu bəyin sultanlığı dövrlərində Zəngəzur Böyük Zəngəzur adlanıb və onun ərazisi 12000 km2 olub. Onu qərbdən Zəngəzur, Şərqdən Qarabağ dağları araya alıb. Şimala tərəf uzanan Qarabağ yaylaları bu iki dağı birləşdirən körpüyə bənzədir. O biri tərəfdə isə Şərur-Dərələgöz mahalının ərazisi başlayır. Mahalı araya almış bu dağlar və Yuxarı Qarabağ dağları çox möhkəm təbii bir istehkamdır.

Bu yazının davamını oxu