Bloq Arxivləri

Olduğun kimi görünməkmi, yoxsa göründüyün kimi olmaqmı

image

Hz. Mövlana nə gözəl söyləmişdir: “Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol”. Qısaca olaraq, insanlara daxili və xaricinin bir olmasını arzulamışdır.
Olduğumuz kimi görünməmiz üçün, ilk əvvə,l kim olduğumuzu bilməyimiz lazımdır. “Yaxşı bir insanam” deyib, müştəbehlikdənsə, şəxsiyyətimizi mühakimə edərək, əskiklərimizi tamamlamağımız daha doğru olardı. Saxta məndənsə, gerçək mənimizə yol açmaq üçün səy etməliyik. Əsl insan olmaq budur! Bu yazının davamını oxu