Bloq Arxivləri

Uşaq ensiklopediyası (X)

fft18_mf6396030

Abbasqulu Ağa Bakıxanov (Qüdsi)
(1794-1847)

Bir həkim ölüm ayağında şaha vəsiyyət edir ki, onun ömür boyu barmağında gəzdirdiyi üzüyünü ölkədə ən müdrik adama yadigar versin. Şah böyük məclis qurur, hamını çağırtdırır və belə bir şərt qoyur ki, üç suala kim düzgün cavab versə, üzük ona çatacaqdır. Suallara ən düzgün cavab verən kasıb, zəhmətkeş bir kişi olur. O. ən xeyirli şey nədir? sualına “hünər” , ən yaxşı şey nədir? sualına “yaxşılıq”, insana ən lazım olan nədir? sualına “həqiqət” – deyə cavab verir. Kasıb kişinin cavabı ona ölkədə ən müdrik adam kimi şöhrət qazandırır. O, üzüyü alır, üstəlik vəzir rütbəsinə yüksəlir… Bu yazının davamını oxu