Bloq Arxivləri

Uşaqlarda kitab oxumağa marağı necə yaratmalı

image

 

İndiki zamanda, texnologiyanın çoxaldığı bir dövrdə kitab oxumaq həm uşaqlara, həm də bütün yaş qrupundan olan insanlara nə qədər maraqsız gəlsə də, valideynlər var ki, övladlarını mütaliədən kənar saxlamırlar. Kitab oxumağın uşağın inkişafında rolunu bilən, yəni bir növ məsuliyyətli valideynlər üçün kitaba marağı olmayan uşaqlarda kitab oxumağa necə həvəs yaratmağın bəzi sirlərini açıqlamaq istərdim.

Bu yazının davamını oxu

Məntiq və əyləncə

image

 
1. 12 vedrəlik çəllək su ilə doldurulmuşdu. Biri 8 vedrəlik, digəri isə 5 vedrəlik iki boş çəllək daha vardır. Yalnız bu çəlləklərdən istifadə etməklə həmin suyu iki bərabər hissəyə necə bölmək olar?

2. Üç kişi və iki oğlan çayın o biri sahilinə keçməlidirlər. Qayığa isə bir kişi və ya iki oğlan minə bilər. Çayın eni isə 100 m- dir. Onlar çayın o biri sahilinə necə keçə bilərlər? Bəs qayıq nə qədər yol getmiş olar?

Bu yazının davamını oxu

Məntiq və əyləncə

1334255228_oiu

İbtidai siniflərdə riyaziyyat fənninin tədrisi çox mühüm bir prosesdir. Kiçik yaşlı uşaqlara bu fənni sevdirmək üçün tədrisə bir qədər əyləncə, düşündürücü mahiyyətli məsələlər əlavə etmək, rəgarənglik yaratmaq, uşaqlarda bu fənnə marağı daha da artırar. Bu tip məsələlər uşaqlarda maraq yaratmaqla bərabər, onların məntiqi inkişafını da artırmış olur, bir növ uşağı düşünməyə vadar edir. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, biz bloqda onların da maraq dairəsini nəzərə alacaq və biliklərini artırmaq üçün məlumatlar yerləşdirəcəyik. Bu yazının davamını oxu