Kateqoriya Arxivləri: Birlikdə öyrənək

Məntiqlə düşün və tap

image

1. Aşağıdakı yazılışlarda ədədlər arasında əməl işarələrini elə yaz ki, doğru bərabərliklər alınsın. Mötərizələrdən də istifadə etmək olar.
a) 1 2 3=5
b) 1 2 3 4=5
c) 1 2 3 4 5=5
d) 1 2 3 4 5 6=5
e) 1 2 3 4 5 6 7=5
ə) 1 2 3 4 5 6 7 8=5

2. Dörd pişiklə 3 pişik balasının kütləsi 15 kq, 3 pişiklə 4 pişik balasının kütləsi isə 13 kq-dır. Pişiklərin kütləsi bir-birinə bərabər və pişik balalarının kütlələri də bərabər olarsa, hər pişiyin və hər pişik balasının ayrılıqda kütləsi nə qədər olar?  Bu yazının davamını oxu

Advertisements

Qabusnamə (9-cu fəsil)

image

Doqquzuncu fəsil
QOCALIQ VƏ CAVANLIQ QAYDALARI HAQQINDA

Ey oğul, cavan olsan da qocaağıl ol. Demirəm ki, cavanlıq etmə, lakin özünü ələ ala bilən cavan ol, dağınıq və ölüvay cavan olma, diribaş cavan yaxşı olar. Filosof Ərəstu demişdir: “Cavanlıq da dəliliyin bir növüdür, ona görə cavana dəliqanlı deyirlər”. Bundan əlavə süst cavan olma, diribaşlıqdan bəla törəməz, amma süstlükdən törəyər. Bacardığın qədər cavanlıqdan istifadə et, qocaldıqda özün bacarmayacaqsan. Necə ki, bir qoca kişi demişdir: “Cavanlığımda yaman fikir çəkirdim ki, heyf, qocalığımda gözəllər məni sevməyəcəklər, indi qocalmışam, mən özüm onları istəmirəm”.  Bu yazının davamını oxu

Xanımlar üçün 10 qızıl məsləhət

image

1. Əgər təsadüfən əlləriniz “moment” yapışqanına batıbsa, onda marqarinin köməyi ilə bunu təmizləyə bilərsiniz. Bunun üçün yapışqanlı yerə marqarin çəkin və bir neçə dəqiqə gözləyib yuyun.
2. Əgər siz istəyirsinizsə ki, sizin mənzilinizdə xoş qoxu olsun, suda bir neçə dəqiqə limon qabıqları qaynadın.
3. Su borusunun ətrafındakı ərpi təmizləmək üçün, bu yeri ilıq sirkəylə silmək lazımdır.
4. İstəyirsiniz ki, mətbəx dəsmalları yaxşı yuyulsun? Onda onları gecədən qatıqda islatmaq lazımdır.  Bu yazının davamını oxu

Düşünsək taparıq

image

1. Atamın 31 yaşı olanda mənim 8 yaşım var idi. İndi atam məndən 2 dəfə böyükdürsə, mənim neçə yaşım var?

2. Dolu qabla brlikdə balın çəkisi 10 kq-dır. Balın 1/4-ni götürdükdən sonra qalan bal qabla birlikdə 8 kq oldu. Əvvəlcə qabda neçə kq bal var idi?  Bu yazının davamını oxu

Qabusnamə (8-ci fəsil)

image

Səkkizinci fəsil
NUŞİRƏVAN ADİLİN NƏSİHƏTLƏRİNİN
XATIRLADILMASI HAQQINDA

Əvvəl demişdir: “Nə qədər ki, gecə-gündüz gəlib gedir, illərin dəyişilməsinə təəccüb etməyin”.
Və demişdir: “İnsanlar bir dəfə peşman olduqları işlərdən nə üçün bir də peşman olsunlar?”
Sonra demişdir: “Həyatı arzu etdiyi kimi keçməyən adam nə üçün özünü diri hesab edir?”.
Sonra demişdir: “Sənə pis deyəni onu sənə xəbər gətirəndən daha tez bağışla!”.
Sonra demişdir: “Faydasız qulaq asan adamın başı başsağlığı verilən adamınkından daha çox ağrayar”.
Sonra demişdir: “Ziyan dəyənlər içərisində ən çox ziyan çəkən onu hesab et ki, ziyanını gözü ilə görmüş olsun”.
Sonra demişdir: “Alınıb-satılan qulu öz qarnının qulu olan adamdan daha azad hesab et!”.
Sonra demişdir: “Elmi olub ağlı olmayan adama elm əziyyət verər”.  Bu yazının davamını oxu

Xoruz ilində bizi nələr gözləyir

image

Çin təqviminə görə 2017-ci il – Xoruz ili, yanvar ayının 28-dən başlayacaqdır. Şəfəq və oyanış işarələrini özündə daşıyan bu ünsürün himayəsi altında olacaq 2017-ci il mübarizə və qayğı ilə davam edən, doğru hədəfləndirilmiş layihənin müvəffəqiyyət vəd edən, hərəkətli və həqiqi enerji bəxş edən bir dövrüdür.  Bu yazının davamını oxu

Birgə düşünək, birgə tapaq

image

1. 8 gözətçi yanacaq anbarını qoruyurdu və anbarın hər divarının yanında 2 gözətçi dayanmışdı. Göstəriş gəldi ki, mühafizəni gücləndirmək lazımdır. Hər divarın yanında 3 gözətçi dayanmalıdır. Lakin əlavə olaraq yeni gözətçilər gəlmədilər. 8 gözətçini necə yerləşdirmək lazımdır ki, dörd divardan hər birinin yanında 3 gözətçi dayansın?  Bu yazının davamını oxu

Qabusnamə (7-ci fəsil)

image

Yeddinci fəsil
NATİQLİK MƏHARƏTİNİ ARTIRMAQ HAQQINDA

Ey oğul, insan söz anlamağı və söz deməyi bacarmalı, pis adamlardan isə dilini saxlamalıdır. Ey oğul, sən doğru danışan ol, özünü doğru danışan tanıt ki, işdir bir gün zərurət üzündən yalan deməli olsan, doğru qəbul etsinlər. Lakin yalana oxşar doğru danışma. Doğruya oxşar yalan, yalana oxşar doğrudan yaxşıdır, çünki o yalana inanarlar, bu doğruya yox. Qəbul edilməyən doğrulardan qaç ki, rəhmətlik əmir Bus-Suvar Ğazi Şapur ibn əl-Fəzl ilə mənim başıma gələn əhvalat sənin də başına gəlməsin.
H e k a y ə t. Ey oğul, bil ki, mən əmir Bus-Suvar dövründə, həccdən qayıtdığım il Gəncəyə cihad32 davasına
getmişdim. Mən Hindistan cihadında çox iştirak etmişdim, indi də Rum cihadında iştirak etmək istəyirdim. Əmir Bus-Suvar böyuk şah idi, dediyini eyləyən, müdrik, ləyaqətli, ədalətli, olan bütün müsbət xüsusiyyətlər onda var idi, çox ciddi adam idi, zarafatı xoşlamazdı.  Bu yazının davamını oxu

Uşaq ensiklopediyası (XXVI)

image

Vitaminlər 

Siz heç sinqa xəstəliyi haqqında eşitmisiniz? Bu xəstəlik gəmilərdə gözlənilmədən baş verirdi. Adamların dişlərinin əti qanayır, dişlərin özü isə laxlayırdı. Dənizçilər zəifləyir və tamamilə gücdın düşürdülər. Sinqadan ölənlərin sayı gəmi qəzalarında həlak olanlardan çox idi.

      İndi biz bilirik ki, bunun çox asan çarəsi var. Sadəcə olaraq dənizçilər özləri ilə səfərə bir neçə qutu C vitamini götürməli idilər. Əlbəttə, XXI əsrdə bu cür fikirləşmək çox asandır. 300 il bundan qabaq isə heç həkimlər də bilmirdilər ki, sinqa xəstəliyi qidada C vitamininin çatışmaması nəticəsində baş verir. Bu yazının davamını oxu

Qabusnamə (6-cı fəsil)

image

Altıncı fəsil
TƏVAZÖ VƏ BİLİYİN ARTIRILMASI HAQQINDA

Oğul, bil və agah ol ki, sənəti olmayan adamlar gövdəsi olub gölgəsi olmayan Muğilan14 ağacı kimi faydasız olarlar, nə özlərinə xeyir verərlər, nə başqalarına. Əsil-nəsəbli adamlar sənət və hünər sahibi olmasalar da, əsil-nəsəblərinə görə başqalarının yanında hörmətdən məhrum olmazlar. Pisi odur ki, nə cövhərin ola, nə hünərin! Lakin əsil-nəsəbli olanda çalış özünün müəyyən sənət və şöhrətin də olsun, çünki özünün şöhrəti olmaq əsil-nəsəb şöhrətindən daha yaxşıdır. Deyiblər ki, “Ləyaqət əql və ədəbdədir, əsil-nəsəbdə, deyildir!”. Böyüklük mə’rifət və bilikdədir, haralı və kimlərdən olmaqda deyildir. Bil ki, sən ata və ananın şan-şöhrəti ilə kifayətlənməməlisən, çünki o, xarici bəzəkdir. Əsil ad-san ona deyərlər ki, onu öz iste’dad və bacarığınla əldə etmiş olasan, bu zaman səni “Zeyd”, “Cəfər”, “əmi”, dayı” əvəzinə “müəllim”, “alim”, -“fəqih”, “həkim” çağırarlar. Əgər əsil-nəsəbi olan adamın öz bacarıq və ləyaqəti
yoxsa, o heç kəsin işinə yaramaz. Lakin bir adamda hər iki xüsusiyyət olsa, ondan bərk yapış əldən buraxma ki, o, hamının işinə yarayar.  Bu yazının davamını oxu